म संगै जापान जाने संगै बस्ने जिवन साथी चाहियो मेरो पुरा विवरण हेरी सम्पर्क गर्नुहोस् !

म साधारणा लेखपढ भएकाे एउटा गाउकाे केटी हु । मेराे घर पूर्वकाे दमकमा पर्दछ । हाल म काठमाणडाैमा बसाेबास गरर म काठमाणडाैमा पढदैछु बेचुलर रनिङमा छु । मेराे पढाइकाे विषय मेनेजमन्ट विषायमा पढछु त्यसकारणा जापनजानकाे लागी मैले लगभग सम्पुणा तयारि गरी सके त्यस कारणा मैले याे साेचेकी म त पढन जाने हाे ।

मेराे लगभग उमेरपनि पुगी सकेकाे छ । साथमा मैले विवाह गरेर एउटा इमान्दार केटालाई लान सके भने उसले नि पैसा कमाउन सक्छ ।अनि मलाई पनि साहारा हुनछ । भन्ने मेराे मनमा एउटा विचार अायाे । उत विचार मैले मेराे घरमा बा अामालाइ पनि भने, रबा अामाबाट पनि त्याे कुरा लाई स्विकार गर्नुभयाे । मैले लगभग २,३ महिना सम्म इमानदार मेहेनति सहनसिल भएकाे २बर्ष नाघेकाे केटा पनि खाेजेतर भने जस्ताे पाउन सकिन र म पूर्व घरबाट फरकेर अाए ।

मेराे लगभग उमेरपनि पुगी सकेकाे छ । साथमा मैले विवाह गरेर एउटा इमान्दार केटालाई लान सके भने उसले नि पैसा कमाउन सक्छ ।अनि मलाई पनि साहारा हुनछ । भन्ने मेराे मनमा एउटा विचार अायाे । उत विचार मैले मेराे घरमा बा अामालाइ पनि भने, रबा अामाबाट पनि त्याे कुरा लाई स्विकार गर्नुभयाे । मैले लगभग २,३ महिना सम्म इमानदार मेहेनति सहनसिल भएकाे २बर्ष नाघेकाे केटा पनि खाेजेतर भने जस्ताे पाउन सकिन र म पूर्व घरबाट फरकेर अाए ।

र हाल म अहिले पनिकाठमाणडाैकाे बसुन्धारामा नहि बसि रहेकाे छु । त्यस कारणा मलाइ छिटाे भन्दा छिटाे वाहिर जानु परने भएकाे हुदा साेहिवमाेजिमकाे मेहेनति इमानदार केटा पाएमा विवाह गरिहाल्ने छु । त्यस कारणा अाज मैले राम्राेअसल केटाकाे खाेजिले

गरदा याे फेसबुक मारफत सबैले जानकारि गराएकाे छु पक्कैपनि तपाइ सबैले पढेर मलाइ उतर दिनु हुन्छ । भनने विश्वासलागेकाे छ । यदि तपाइमा मैले भने जस्ताे गुणाहरू छ भने मात्र मलाइ मेजेस गरनुहाेला नत्र पिलिज तपाइहरूले दुखनगरीदुनु हुन अनुराेध सबैमा गरदछु । मैले अाज सम्म अाइपुग्दा धेरै दुखहरू भाेगेकाे हुदा खेरी उत दुखलाइ बुझनेखालकाे केटा चाहिएकाे हाे ।

मेराे हरेक पाइा पाइलामा साथ दिने म संगे सधे वस्ने, म संगै रमाउने मेहेनति लपनझपननभएकाे हुनु परनेछ । यसकारणा पनि मैले त्यससताे खालकाे केटा खाेजेकाे हाे ।म साधारणा लेखपढ भएकाे एउटा गाउकाे केटी हु । मेराे घर पूर्वकाे दमकमा पर्दछ । हाल म काठमाणडाैमा बसाेबास गर्छुर म काठमाणडाैमा पढदैछु बेचुलर रनिङमा छु । मेराे पढाइकाे विषय मेनेजमृन्ट विषायमा पढछु त्यसकारणा जापनजानकाे लागी मैले लगभग सम्पुणा तयारि गरी सके त्यस कारणा मैले याे साेचेकी म त पढन जाने हाे । मेराे लगभग उमेर

पनि पुगी सकेकाे छ । साथमा मैले विवाह गरेर एउटा इमान्दार केटालाई लान सके भने उसले नि पैसा कमाउन सक्छ ।अनि मलाई पनि साहारा हुनछ । भन्ने मेराे मनमा एउटा विचार अायाे । उत विचार मैले मेराे घरमा बा अामालाइ पनि भने, रबा अामाबाट पनि त्याे कुरा लाई स्विकार गर्नुभयाे । मैले लगभग २,३ महिना सम्म इमानदार मेहेनति सहनसिल भएकाे २४बर्ष नाघेकाे केटा पनि खाेजेतर भने जस्ताे पाउन सकिन र म पूर्व घरबाट फरकेर अाए ।

र हाल म अहिले पनिकाठमाणडाैकाे बसुन्धारामा नहि बसि रहेकाे छु । त्यस कारणा मलाइ छिटाे भन्दा छिटाे वाहिर जानु परने भएकाे हुदा साेहिवमाेजिमकाे मेहेनति इमानदार केटा पाएमा विवाह गरिहाल्ने छु । त्यस कारणा अाज मैले राम्राेअसल केटाकाे खाेजिलेगरदा याे फेसबुक मारफत सबैले जानकारि गराएकाे छु पक्कैपनि तपाइ सबैले पढेर मलाइ उतर दिनु हुन्छ ।

भनने विश्वासलागेकाे छ । यदि तपाइमा मैले भने जस्ताे गुणाहरू छ भने मात्र मलाइ मेजेस गरनुहाेला नत्र पिलिज तपाइहरूले दुनगरीदुनु हुन अनुराेध सबैमा गरदछु । मैले अाज सम्म अाइपुग्दा धेरै दुखहरू भाेगेकाे हुदा खेरी उत दुखलाइ बुझनेखालकाे केटा चाहिएकाे हाे । मेराे हरेक पाइा पाइलामा साथ दिने म संगे सधे वस्ने, म संगै रमाउने मेहेनति लपनझपननभएकाे हुनु परनेछ । यसकारणा पनि मैले त्यससताे खालकाे केटा खाेजेकाे हाे ।

म साधारणा लेखपढ भएकाे एउटा गाउकाे केटी हु । मेराे घर पूर्वकाे दमकमा पर्दछ । हाल म काठमाणडाैमा बसाेबास गरर म काठमाणडाैमा पढदैछु बेचुलर रनिङमा छु । मेराे पढाइकाे विषय मेनेजमन्ट विषायमा पढछु त्यसकारणा जापनजानकाे लागी मैले लगभग सम्पुणा तयारि गरी सके त्यस कारणा मैले याे साेचेकी म त पढन जाने हाे ।

मेराे लगभग उमेरपनि पुगी सकेकाे छ । साथमा मैले विवाह गरेर एउटा इमान्दार केटालाई लान सके भने उसले नि पैसा कमाउन सक्छ ।अनि मलाई पनि साहारा हुनछ । भन्ने मेराे मनमा एउटा विचार अायाे । उत विचार मैले मेराे घरमा बा अामालाइ पनि भने, रबा अामाबाट पनि त्याे कुरा लाई स्विकार गर्नुभयाे । मैले लगभग २,३ महिना सम्म इमानदार मेहेनति सहनसिल भएकाे २बर्ष नाघेकाे केटा पनि खाेजेतर भने जस्ताे पाउन सकिन र म पूर्व घरबाट फरकेर अाए ।

मेराे लगभग उमेरपनि पुगी सकेकाे छ । साथमा मैले विवाह गरेर एउटा इमान्दार केटालाई लान सके भने उसले नि पैसा कमाउन सक्छ ।अनि मलाई पनि साहारा हुनछ । भन्ने मेराे मनमा एउटा विचार अायाे । उत विचार मैले मेराे घरमा बा अामालाइ पनि भने, रबा अामाबाट पनि त्याे कुरा लाई स्विकार गर्नुभयाे । मैले लगभग २,३ महिना सम्म इमानदार मेहेनति सहनसिल भएकाे २बर्ष नाघेकाे केटा पनि खाेजेतर भने जस्ताे पाउन सकिन र म पूर्व घरबाट फरकेर अाए ।

र हाल म अहिले पनिकाठमाणडाैकाे बसुन्धारामा नहि बसि रहेकाे छु । त्यस कारणा मलाइ छिटाे भन्दा छिटाे वाहिर जानु परने भएकाे हुदा साेहिवमाेजिमकाे मेहेनति इमानदार केटा पाएमा विवाह गरिहाल्ने छु । त्यस कारणा अाज मैले राम्राेअसल केटाकाे खाेजिले

गरदा याे फेसबुक मारफत सबैले जानकारि गराएकाे छु पक्कैपनि तपाइ सबैले पढेर मलाइ उतर दिनु हुन्छ । भनने विश्वासलागेकाे छ । यदि तपाइमा मैले भने जस्ताे गुणाहरू छ भने मात्र मलाइ मेजेस गरनुहाेला नत्र पिलिज तपाइहरूले दुखनगरीदुनु हुन अनुराेध सबैमा गरदछु । मैले अाज सम्म अाइपुग्दा धेरै दुखहरू भाेगेकाे हुदा खेरी उत दुखलाइ बुझनेखालकाे केटा चाहिएकाे हाे ।

मेराे हरेक पाइा पाइलामा साथ दिने म संगे सधे वस्ने, म संगै रमाउने मेहेनति लपनझपननभएकाे हुनु परनेछ । यसकारणा पनि मैले त्यससताे खालकाे केटा खाेजेकाे हाे ।म साधारणा लेखपढ भएकाे एउटा गाउकाे केटी हु । मेराे घर पूर्वकाे दमकमा पर्दछ । हाल म काठमाणडाैमा बसाेबास गर्छुर म काठमाणडाैमा पढदैछु बेचुलर रनिङमा छु । मेराे पढाइकाे विषय मेनेजमृन्ट विषायमा पढछु त्यसकारणा जापनजानकाे लागी मैले लगभग सम्पुणा तयारि गरी सके त्यस कारणा मैले याे साेचेकी म त पढन जाने हाे । मेराे लगभग उमेर

पनि पुगी सकेकाे छ । साथमा मैले विवाह गरेर एउटा इमान्दार केटालाई लान सके भने उसले नि पैसा कमाउन सक्छ ।अनि मलाई पनि साहारा हुनछ । भन्ने मेराे मनमा एउटा विचार अायाे । उत विचार मैले मेराे घरमा बा अामालाइ पनि भने, रबा अामाबाट पनि त्याे कुरा लाई स्विकार गर्नुभयाे । मैले लगभग २,३ महिना सम्म इमानदार मेहेनति सहनसिल भएकाे २४बर्ष नाघेकाे केटा पनि खाेजेतर भने जस्ताे पाउन सकिन र म पूर्व घरबाट फरकेर अाए ।

र हाल म अहिले पनिकाठमाणडाैकाे बसुन्धारामा नहि बसि रहेकाे छु । त्यस कारणा मलाइ छिटाे भन्दा छिटाे वाहिर जानु परने भएकाे हुदा साेहिवमाेजिमकाे मेहेनति इमानदार केटा पाएमा विवाह गरिहाल्ने छु । त्यस कारणा अाज मैले राम्राेअसल केटाकाे खाेजिलेगरदा याे फेसबुक मारफत सबैले जानकारि गराएकाे छु पक्कैपनि तपाइ सबैले पढेर मलाइ उतर दिनु हुन्छ ।

भनने विश्वासलागेकाे छ । यदि तपाइमा मैले भने जस्ताे गुणाहरू छ भने मात्र मलाइ मेजेस गरनुहाेला नत्र पिलिज तपाइहरूले दुनगरीदुनु हुन अनुराेध सबैमा गरदछु । मैले अाज सम्म अाइपुग्दा धेरै दुखहरू भाेगेकाे हुदा खेरी उत दुखलाइ बुझनेखालकाे केटा चाहिएकाे हाे । मेराे हरेक पाइा पाइलामा साथ दिने म संगे सधे वस्ने, म संगै रमाउने मेहेनति लपनझपननभएकाे हुनु परनेछ । यसकारणा पनि मैले त्यससताे खालकाे केटा खाेजेकाे हाे ।

The post म संगै जापान जाने संगै बस्ने जिवन साथी चाहियो मेरो पुरा विवरण हेरी सम्पर्क गर्नुहोस् ! appeared first on Taja nepali news.

http://ift.tt/eA8V8J
Labels:

Post a Comment

Thanks.

[facebook]

ARENA NEWS

{picture#https://1.bp.blogspot.com/-TSSsOHmNA9g/Xrc8t2Oo7HI/AAAAAAAAChU/cyhWCseUQbI5bY_90tYKATlVBOVhKdofwCK4BGAYYCw/s1600/arena%2BNEWS%2Blogo%2B%25281%2529%2Bcopy.pngL} NEWS AND SPORTS {facebook#https://www.facebook.com/arena.np/} {twitter#https://twitter.com/arenanepal} {google#www.google.com/kpcat} {pinterest#https://www.pinterest.com/} {youtube#https://www.youtube.com/channel/UC_ISHKB5xxLJnGLep4Y3JEw} {instagram#www.instagram.com/}

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.